Informace o přihlašování na semestrální výuku KTV FP TUL

Elektronický přihlašovací systém umožňuje přihlašování studentů, zapsaných na STAGu, k hodinám tělesné výchovy.

Registrace nového uživatele

Jako první krok je potřeba se zaregistrovat do systému. V registračním formuláři vyplníte vaše osobní data a po odeslání obdržíte na zadaný e-mail přihlašovací heslo pro první přihlášení. Toto přihlašovací heslo si můžete okamžitě po prvním přihlášení změnit.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste již využili obdobný elektronický systém pro přihlašování na kurzy KTV, není potřeba nová registrace - využijte stávající registraci.

Závazná přihláška k hodinám tělesné výchovy

Po přihlášení do systému je možné přihlásit se k hodině TV. Stop termín pro přihlášky je stanoven harmonogramem výuky TV.

Přehled vašich přihlášek

Po přihlášení do systému (login) se vám v pravém horním rohu objeví vaše jméno a nabídky jako Odhlásit se ze systému, Změna osobních údajů, Změna hesla a Přehled mých přihlášek.

Zrušení přihlášky

Přihlášky je možné rušit do stanoveného termínu.