Aktuální nabídka semestrální výuky KTV

Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
P
O
N
D
Ě
L
Í
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2Sportovní lezení (0) Kupr
info
Sportovní­ lezení (2) Antoš
info přihl. ukončeno
Sportovní lezení (0) Antoš
info
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6Bodystyling (0) Čaplová
info
Zdravotní TV (0) Bajzí­ková
info
Úpoly, jumping (blok C) T7
Tenis. halaTenis (pokročilí) (1) Dygrí­n
info přihl. ukončeno
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
Ú
T
E
R
Ý
Hala horní T1Badminton (0) Dygrí­n
info
Hala dolní T2Futsal (0) Martinec
info
Horostěna T2Sportovní lezení (0) Antoš
info
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6BOSU (0) Čaplová
info
Úpoly, jumping (blok C) T7Intervalový/kruhový trénink (0) Čaplová
info
Jumping (0) Čaplová
info
Poweryoga (0) Čaplová
info
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
S
T
Ř
E
D
A
Hala horní T1Badminton (0) Dygrí­n
info
Hala dolní T2
Horostěna T2Sportovní lezení (0) Kupr
info
Posilovna T3
Spinning, TRX T4Indoor cycling/spinning (0) Charousek
info
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6Balanční cvičení (0) Bajzí­ková
info
Úpoly, jumping (blok C) T7
Tenis. hala
Fotb. hřiště
BazénPlavání (3) SlaŠžanský
info přihl. ukončeno
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
Č
T
V
R
T
E
K
Hala horní T1
Hala dolní T2Volejbal (0) Martinec
info
Netradiční hry (0) Kupr
info
Horostěna T2Sportovní lezení (0) Antoš
info
Sportovní lezení (0) Antoš
info
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5Stolní­ tenis (0) Suchomel
info
Zrc. sál (blok C) T6Poweryoga (0) Čaplová
info
Sebeobrana (0) SlaŠžanský
info
Úpoly, jumping (blok C) T7
Tenis. halaTenis (0) Dygrí­n
info
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
P
Á
T
E
K
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6
Úpoly, jumping (blok C) T7
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Víkendová výuka
V
Í
K
E
N
D
O
V
Á
V
Ý
U
K
A
http://registrace.tul.cz/kurzy
Kurzovní výuka
K
U
R
Z
O
V
N
Í
V
Ý
U
K
A
http://registrace.tul.cz/kurzy