Aktuální nabídka semestrální výuky KTV

Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
P
O
N
D
Ě
L
Í
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2Sportovní lezení (0) Antoš
info
Posilovna T3Kondiční posilování (0) Čaplová
info
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6Moderní pohybové formy (2) Čaplová
info přihl. ukončeno
BOSU (1) Čaplová
info přihl. ukončeno
Úpoly, jumping (blok C) T7Jumping (1) Čaplová
info přihl. ukončeno
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
Ú
T
E
R
Ý
Hala horní T1
Hala dolní T2Florbal (0) Čaplová
info
Horostěna T2Sportovní lezení (1) Antoš
info přihl. ukončeno
Posilovna T3Kondiční posilování (0) Charousek
info
Spinning, TRX T4Spinning (0) Charousek
info
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6BOSU (0) Čaplová
info
Úpoly, jumping (blok C) T7Bodystyling (0) Čaplová
info
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
S
T
Ř
E
D
A
Hala horní T1
Hala dolní T2Futsal (0) Čaplová
info
Netradiční hry (0) Kupr
info
Volejbal (0) Charousek
info
Horostěna T2Sportovní lezení (0) Kupr
info
Posilovna T3Kondiční posilování (0) Čaplová
info
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6Zdravotní TV (0) Bajzí­ková
info
Úpoly, jumping (blok C) T7
Tenis. halaTenis (0) Dygrí­n
info
Fotb. hřiště
BazénPlavání (0) Vrchovecká
info
ExterníNordic walking (6) Kuprová
info přihl. ukončeno
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
Č
T
V
R
T
E
K
Hala horní T1Badminton (0) Dygrí­n
info
Hala dolní T2
Horostěna T2
Posilovna T3
Spinning, TRX T4TRX (0) Čaplová
info
Spinning (0) Čaplová
info
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6Sebeobrana (0) Slažanský
info
Sebeobrana (0) Slažanský
info
Úpoly, jumping (blok C) T7Jumping (0) Čaplová
info
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
P
Á
T
E
K
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5Stolní tenis (0) Suchomel
info
Zrc. sál (blok C) T6
Úpoly, jumping (blok C) T7
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Víkendová výuka
V
Í
K
E
N
D
O
V
Á
V
Ý
U
K
A
http://registrace.tul.cz/kurzy
Kurzovní výuka
K
U
R
Z
O
V
N
Í
V
Ý
U
K
A
http://registrace.tul.cz/kurzy