Aktuální nabídka semestrální výuky KTV

Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
P
O
N
D
Ě
L
Í
Hala horní T1
Hala dolní T2Florbal (1) Rubín
info přihl. ukončeno
Horostěna T2
Posilovna T3Kondiční posilování (0) Jeřábek
info
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6
Úpoly, jumping (blok C) T7Jumping (1) Čaplová
info přihl. ukončeno
Jumping (1) Čaplová
info přihl. ukončeno
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
Ú
T
E
R
Ý
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2
Posilovna T3Funkční trénink (-1) Charousek
info
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6
Úpoly, jumping (blok C) T7Kruhový trénink (15) Čaplová
info přihl. ukončeno
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
S
T
Ř
E
D
A
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2
Posilovna T3Kondiční posilování (4) Jeřábek
info přihl. ukončeno
Spinning, TRX T4TRX (1) Vrchovecká
info přihl. ukončeno
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6Zdravotní TV (13) Bajzí­ková
info přihl. ukončeno
Balanční cvičení (0) Bajzí­ková
info
Úpoly, jumping (blok C) T7Kruhový trénink (0) Čaplová
info
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
Č
T
V
R
T
E
K
Hala horní T1Badminton (0) Dygrí­n
info
Hala dolní T2Netradiční hry (12) Kupr
info přihl. ukončeno
Horostěna T2
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5Stolní tenis (0) Suchomel
info
Zrc. sál (blok C) T6
Úpoly, jumping (blok C) T7Jumping (0) Čaplová
info
Tenis. hala
Fotb. hřiště
BazénPlavání (0) Vrchovecká
info
ExterníNordic walking (0) Kuprová
info
Den Umístění 7:00 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 18:00
P
Á
T
E
K
Hala horní T1
Hala dolní T2
Horostěna T2
Posilovna T3
Spinning, TRX T4
Stolní tenis T5
Zrc. sál (blok C) T6
Úpoly, jumping (blok C) T7Jumping (0) Čaplová
info
Tenis. hala
Fotb. hřiště
Bazén
Externí
Víkendová výuka
V
Í
K
E
N
D
O
V
Á
V
Ý
U
K
A
http://registrace.tul.cz/kurzy
Kurzovní výuka
K
U
R
Z
O
V
N
Í
V
Ý
U
K
A
http://registrace.tul.cz/kurzy