Informace o přihlašování na kurzovní a víkendovou výuku Katedry tělesné výchovy FP TUL

Elektronický přihlašovací systém umožňuje přihlašování studentů zapsaných i nezapsaných na STAGu. První šanci přihlásit se mají studenti zapsaní k příslušnému kurzu přes STAG. Pokud tito studenti tak neučiní do příslušného data, je možnost přihlášení otevřena dalším studentům.

Registrace nového uživatele

Jako první krok je potřeba se zaregistrovat do systému. V registračním formuláři vyplníte vaše osobní data a po odeslání obdržíte na zadaný e-mail přihlašovací heslo pro první přihlášení. Toto přihlašovací heslo si můžete okamžitě po prvním přihlášení změnit.

Závazná přihláška ke kurzu

Po přihlášení do systému je možné uzavřít závaznou přihlášku ke kurzu. V nabídce kurzů si vyberete příslušný kurz z tabulky a ve sloupci "Možnost přihlášení" můžete kliknout na odkaz umožňující přihlásit se ke kurzu. Po vyplnění souhlasu s podmínkami kurzu budete informováni o platbě (číslo účtu, variabilní symbol platby, částka). V případě, že kurz je již plně obsazen, je možné přihlásit se nezávazně do náhradníků - v případě, že se v kurzu uvolní místo, budou o této skutečnosti informováni náhradníci e-mailem.

Přehled vašich přihlášek

Po přihlášení do systému (login) se vám v pravém horním rohu objeví vaše jméno a nabídky jako odhlásit se ze systému, změna osobních údajů, změna hesla a přehled mých přihlášek. V přehledu přihlášek jsou k dispozici aktuální informace o stavu vašich přihlášek ke kurzům. Jsou zde informace o platbě, včetně zobrazení, zda platba byla připsána na příslušný účet.

Splatnost přihlášek

Pokud vedoucí kurzu neurčí jinak, je splatnost přihlášek stanovena na 1 týden od data přihlášení.

Zrušení přihlášky

Zrušení přihlášky je potřeba dohodnout přímo s vedoucím kurzu.

Víkendová výuka

Student si zvolí dva víkendy, které mu vyhovují zaměřením i termínem. Pro udělení kreditů musí absolvovat oba víkendy v plném rozsahu.